cartLab


Licencja na oprogramowanie


1. Wszystkie elementy graficzne, pliki i zdjęcia, ich rozkład graficzny i inne elementy składające się na ogólny wizerunek sklepów internetowych oferowanych w naszym serwisie sa objęte prawem autorskim, i po ich zakupieniu mogą zostać wielokrotnie wykorzystywane wyłącznie na własne potrzeby. Zabronione jest nagrywanie ich na dyskietki, Cd, lub www, lub w postaci jakiegokolwiek innego środka i oferowanie do dalszej redystrybucji albo odsprzedaży. Grafiki i zdjęcia sklepów nie mogą zostać też odsprzedane w postaci jakiegoś zbioru.

2. Wykorzystywanie materiału objętego prawem autorskim bez zgody autora jest zawsze naruszeniem prawa autorskiego i podlega karze z art 116 pkt 1 ustawy z dnia 04-02-1999r o prawach autorskich i prawach pokrewnych. Działania takie zaskutkują konsekwencjami prawnymi, wobec osób naruszających powyższe postanowienia. Wszelkie próby naruszenia praw autorskich o których mowa w pkt 1, będa zgłaszane natychmiast i bez ostrzeżenia odpowiednim władzom.

3. Oryginalne pliki źródłowe sklepów, tak zwane skrypty na których oparte są sklepy z naszej oferty, są objęte oddzielną Powszechną Licencją Publiczną (GNU) pełny tekst licencji znajdziesz Tutaj

4. Na pliki objęte Powszechną Licencją Publiczną, możemy udzielić wsparcia technicznego na dowolny okres. Użytkownikom, może przysługiwać również, bezpłatna pomoc techniczna.

5. Ze względu na to, iż do oprogramowania wprowadzamy własne rozwiązania programistyczne, poprawki i dodatkowe moduły, odpłatnie oferujemy naszym klientom : aktualizacje wersji, pomoc techniczną, wsparcie, oraz szereg dodatkowych opcji dla naszych sklepów.

6. Zawartość stron naszego serwisu w postaci grafik, zdjęć tekstów jest chroniona prawem autorskim.

7. Wszystkie informacje o autorach oprogramowania w nim zawarte winny być zachowane w niezmienionej formie. Wprowadzanie jakichkolwiek zmian w w/w informacjach, bez zgody autora – ZABRONIONE !

Scroll to top