cartLab


Regulamin


1. Klientem naszego serwisu może zostać osoba fizyczna, lub firma z terenu Polski, a także z poza jej granic.

2. Każdy klient kupujący oprogramowanie sklepu internetowego eSklep-Os ma obowiązek zapoznania się, oraz zaakceptowania i przestrzegania warunków Licencji oraz niniejszego Regulaminu.

3. Wszystkie zamówienia zostają przyjęte do realizacji pod warunkiem:

4. Firma ma prawo do odmowy przyjęcia zlecenia w określonych przypadkach, kiedy:

5. Standardowe terminy realizacji zleceń obejmują:
dla produktów istniejących od 7 do 10 dni roboczych,
dla produktów na zamówienie od 12 do 30 dni roboczych, ( na podstawie umowy o wykonanie prac)

w/w terminy są podane w przybliżeniu i mogą w szczególnych przypadkach, ulec wydłużeniu, o czym klient zostanie poinformowany.

6. Każdy klient, po wykonaniu zlecenia, otrzymuje gotowy, końcowy produkt. Do wykonanej pracy, dołączane są również pliki dodatkowe w postaci:

dla sklepów: licencja na pliki źródłowe, licencja na pliki graficzne, grafiki w zamkniętej formie, dodatkowe pliki wspomagające pracę, między innymi instrukcja instalacji i/lub inne dane,
dla witryn www: licencja na pliki graficzne, kod źródłowy, grafiki w zamkniętej formie,
do wszystkich w/w: informacja na temat autorów wykonanych prac.

7. Prace związane z wykonaniem designu na indywidualne zamówienie klienta, objemują przygotowanie 1 projektu graficznego ( kolorystyka i układ strony)

Każdy kolejny projekt, lub gruntowna przebudowa pierwszego projektu to dodatkowy koszty wyliczany na podstawie roboczogodzin – doliczany do podstawowej kwoty zamówienia.
Prace związane z przebudową skryptu php ( np. dobudowa modułów, usunięcie/przeniesienie/wyłaczenie elementów etc ) są płatne oddzielnie na podstawie indywidualnej wyceny. Prace te są traktowane jako osobne zamówienie – klient jest zobowiązany do pokrycia ich kosztów przed ukończeniem prac.

8. Zamawiający jest zobowiązany do uregulowania, ewentualnej, pozostałej cześci sumy zamówienia, oraz do odebrania ukończonego zlecenia w terminie do 7 dni roboczych od pierwszego wezwania. ( z wyłączeniem innych okoliczności, takich jak uprzednie zaznaczenie o późniejszym terminie odbioru)

Po przekroczeniu 7 dniowego terminu, pracownik naszego serwisu, jest upoważniony do zdjęcia przedmiotu zamówienia z serwera na jakim było one wykonywane, przywrócenia przedmiotu umowy do stanu pierwotnego, a wskrajnych przypadkach może nastąpić zablokowanie całego konta.
Po upływie 14 dni od pierwszego wezwania, przedmiot umowy zostaje wystawiony do ponownej sprzedaży ogólnej, a zaliczka wpłacona na konto prac pozostaje bezzwrotna.
Zgłoszenie przez klienta chęci odebrania zamówienia po przekroczeniu w/w terminów jest traktowane jako otwarcie nowego zamówienia.

9. Pliki edytowalne w postaci psd, fla i inne, na podstawie którch, wykonywane są prace graficzne, pozostają, tylko i wyłącznie własnością firmy i nie są udostępniane osobom trzecim. Każdy klient może wybrać opcję zakupu Pełnych Praw do wszelkich plików edytowalnych, które zostały użyte w pracy nad jego zleceniem. Koszty wykupu Pełnych Praw, są dla każdego projektu ustalane oddzielnie i znajdują się w cenniku dodatkowych opcji.

10. Wszystkie informacje o autorach zapisane w witrynach internetowych, oraz sklepach winny być zachowane w niezmienionej formie. Wprowadzanie jakichkolwiek zmian w w/w informacjach, bez zgody autorów – jest zabronione! W wyjątkowych przypadkach klient może zgłosić chęć usunięcia prezentacji danych o autorach – wiąże się to jednak z jednorazową, opłatą licencyjną.

Scroll to top